Přeskočit na obsah

Volby terapie

Nově nabízíme možnost návštěvy přímo u klienta.
Osobním setkáním získáte, harmonii v rodině i energetické očištění domácnosti.

Pracujeme přes online platformy Messenger, WhatsApp, nebo Zoom.
Jedna z nesporných výhod online terapie je úspora času.
V podstatě je možné terapii absolvovat odkudkoli, kde je internetové připojení a klidné prostředí. Kvalita terapie na dálku je stejná.