Přeskočit na obsah

Terapie Communion

Terapie Communion je celostním terapeutickým konceptem i nástrojem osobního rozvoje. Tato spirituálně-celostní metoda je přizpůsobená individuálním požadavkům klientů v dnešní moderní době. Terapie Communion je zaměřena celostně na nás jako bytost. Umožňuje otevření prostorů pro spuštění samoozdravných a transformačních procesů, a to nejen na úrovni srdce, duše i těla.

Uvědoměním si různých úrovní naší existence umožňuje Terapie Communion s lehkostí nalézat cestu i tam, kde se to zdá nemožné. Otevírá nejen prostor svobody, zdraví a harmonie, ale především umožňuje přístup k vlastnímu vědomí a darům každého člověka. Šíře záběru a účinnost jejího působení v přítomném okamžiku je fenomenální!

Jakým způsobem se spustí uzdravovací a transformační proces?

Nejprve začneme se zpřítomněním klienta, které je velmi důležité pro celkový průběh terapie. Proces transformace a uzdravení spustím energetickými částmi sebe v přítomném okamžiku. Současně čistím vědomě na různých úrovních mysli, srdce, duše, těla, …

Na těchto úrovních probíhá uzdravení těch nejhlubších zátěží, omezení bez nutnosti rozebírání jejich příčin a souvislostí. Během terapie dochází k velkým očistným vnitřním procesům, které vedou ke skutečné změně stavu klienta. Účinek terapie je okamžitý.

Každá terapie je posuzována individuálně na základě závažnosti osobního problému klienta.

Zkuste si položit tyto otázky a zároveň je vnímat:

Co všechno tato terapie v mém životě může změnit?
Co by v mém životě mohla umožnit skutečná změna?

Co když si to dovolím?
Vnímáte, jak fenomenální pocit to je?

Jenom zvolna dýchejte a pozorujte to, co se ve Vás děje…

Upozornění: Všechny techniky a procesy, které poskytuji jsou z kategorie osobního charakteru a růstu. Podporují samoléčebné procesy našeho organismu a zároveň i jeho spirituální a mentální rozvoj. Nejedná o zdravotnickou léčbu (nedoporučuji vysazení léků, které máte od lékaře předepsané), v žádném případě nenahrazují léčení a diagnostiku klasické alopatické medicíny nebo psychiatrické nebo psychoterapeutické péče. Nejedná se o zdravotní služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ani zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.