Přeskočit na obsah

Terapie Communion

Terapie Communion je celostním terapeutickým konceptem i nástrojem osobního rozvoje. Tato spirituálně-celostní metoda je přizpůsobená individuálním požadavkům klientů v dnešní moderní době. Terapie Communion je zaměřena celostně na nás jako bytost. Umožňuje otevření prostorů pro spuštění samoozdravných a transformačních procesů, a to nejen na úrovni srdce, duše i těla.

Uvědoměním si různých úrovní naší existence umožňuje Terapie Communion s lehkostí nalézat cestu i tam, kde se to zdá nemožné. Otevírá nejen prostor svobody, zdraví a harmonie, ale především umožňuje přístup k vlastnímu vědomí a darům každého člověka. Šíře záběru a účinnost jejího působení v přítomném okamžiku je fenomenální!

S čím Vám mohu pomoci?

  • stres
  • deprese
  • úzkost
  • nadměrné přemýšlení (tzv. „overthinking“)
  • iluze
  • traumata
  • strach a fóbie
  • další problémy, které se Vás v životě týkají

Jak probíhá terapie?

Nejprve začínám se zpřítomněním klienta, které je velmi důležité pro celkový průběh terapie. Ke zpřítomnění používám jednoduchou dechovou techniku.

Po celkovém zpřítomnění klienta provedu distanční diagnostiku, při které zjistím Váš stav, ve kterém se nacházíte.

Poté vědomě vyberu techniku, která otevře proces transformace, uzdravení a harmonizace. Tento proces spustím energetickými částmi sebe v přítomném
okamžiku.

Současně vědomě uvolňuji emoční bloky. Naše emoční bloky jsou uvězněnou energií z minulosti, která potom ovlivňuje nevědomě celou naší, bytost i náš život.

Celý proces probíhá zároveň na více úrovních mysli, srdce, duše, a těla. Tato terapie se dotýká těch nejhlubších zátěží, omezení bez nutnosti rozebírání jejich příčin a souvislostí. Během terapie dochází k velkým očistným vnitřním procesům, které vedou ke skutečné změně stavu klienta. Účinek terapie je okamžitý.

Každá terapie je posuzována individuálně na základě závažnosti osobního problému klienta.

Upozornění: Všechny techniky a procesy, které poskytuji jsou z kategorie osobního charakteru a růstu. Podporují samoléčebné procesy našeho organismu a zároveň i jeho spirituální a mentální rozvoj. Nejedná o zdravotnickou léčbu (nedoporučuji vysazení léků, které máte od lékaře předepsané), v žádném případě nenahrazují léčení a diagnostiku klasické alopatické medicíny nebo psychiatrické nebo psychoterapeutické péče. Nejedná se o zdravotní služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ani zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.