Přeskočit na obsah

Terapie Communion

Terapie Communion je celostním terapeutickým konceptem i nástrojem osobního rozvoje. Tato spirituálně-celostní metoda je přizpůsobená individuálním požadavkům klientů v dnešní moderní době. Terapie Communion je zaměřena celostně na nás jako bytost. Umožňuje otevření prostorů pro spuštění samoozdravných a transformačních procesů.

Uvědoměním si různých úrovní naší existence umožňuje Terapie Communion s lehkostí nalézat cestu i tam, kde se to zdá nemožné. Otvírá nejen prostor svobody, zdraví a harmonie, ale především umožňuje přístup k vlastnímu vědomí a darům každého člověka. Šíře záběru a účinnost jejího působení v přítomném okamžiku je fenomenální!

JAKÝM ZPŮSOBEM SE SPUSTÍ UZDRAVOVACÍ A TRANSFORMAČNÍ PROCES?

Nejprve začneme se zpřítomněním klienta, které je velmi důležité pro celkový průběh terapie. Transformační proces spustím částmi své bytosti na úrovni multidimenzionálního (mnohorozměrného) prostoru v přítomném okamžiku. Na této úrovni probíhá uzdravení těch nejhlubších zátěží, bez nutnosti rozebírání jejich příčin a souvislostí. Při spuštění transformačního procesu se může stát v některých případech, že v prvních okamžicích po terapii Communion může dojít ke zhoršení stavu, ale má to své důvody. Dochází k velkým očistným vnitřním procesům až na buněčné úrovni, které pak vedou ke změně stavu klienta.

Každá terapie je posuzována individuálně na základě závažnosti osobního problému klienta.

ÚČINKY TERAPIE COMMUNION:

  • Zpracování témat na různých úrovních, které nemůžete jinak vyřešit. 
  • Vede k celkovému rozvoji osobnosti na mentální i fyzické úrovni.  
  • Znovunalezení svobody, vnitřního klidu a spokojenosti.
  • Zlepšení vztahů v rodině, v zaměstnání i v životě.
  • Začnete žít svůj vlastní život v lepší nové realitě, kterou si vytvoříte.

Upozornění: Všechny techniky a procesy, které poskytuji jsou z kategorie osobního charakteru a růstu. Podporují samoléčebné procesy našeho organismu a zároveň i jeho spirituální a mentální rozvoj. Nejedná o zdravotnickou léčbu (nedoporučuji vysazení léků, které máte od lékaře předepsané), v žádném případě nenahrazují léčení a diagnostiku klasické alopatické medicíny nebo psychiatrické nebo psychoterapeutické péče. Nejedná se o zdravotní služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ani zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.